fbpx
TRA LỊCH THI TUYỂN

BẤM GỌI: PHONE, ZALO, FACEBOOK 24/7

  0987-855-090 ( Mr Thắng )

(Công ty Xuất khẩu lao động Hoàng hưng)

VP tiếp nhận hồ sơ: Tầng 5 số 81 Trần Thái Tông, Cầu giấy, Hà nội.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Danh sách tuyển dụng mới
Đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản
Đơn hàng XKLĐ tuyển gấp
Đơn tuyển Nam Nhật Bản
Đơn tuyển Nữ Nhật Bản
Giới thiệu công ty
Hình ảnh tư liệu
Top 10 đơn hàng Nhật Bản
Tư vấn Xuất Khẩu Lao Động
Đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản

Tổng hợp đơn hàng đi Nhật Bản đầu năm 2019

LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
TRỒNG VÀ THU HOẶCH RAU TRONG NHÀ KÍNH Số lượng thi tuyển: 30 Nam/Nữ Địa điểm: IBARAKI Mức lương cơ bản: 150.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
Lắp ráp linh kiện điện tử cho hãng HITACHI Số lượng thi tuyển: 90 nam Địa điểm: IBARAKi Mức lương cơ bản: 165.000 yên
TRỒNG VÀ THU HOẶCH RAU TRONG NHÀ KÍNH Số lượng thi tuyển: 30 Nam/Nữ Địa điểm: IBARAKI Mức lương cơ bản: 150.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
LỄ TÂN KHU NGHỈ DƯỠNG SUỐI NƯỚC NÓNG Số lượng thi tuyển: 30 Nữ Địa điểm: Fukushima Mức lương cơ bản: 150.000 yên
Lắp ráp linh kiện điện tử cho hãng HITACHI Số lượng thi tuyển: 90 nam Địa điểm: IBARAKi Mức lương cơ bản: 165.000 yên
TRỒNG VÀ THU HOẶCH RAU TRONG NHÀ KÍNH Số lượng thi tuyển: 30 Nam/Nữ Địa điểm: IBARAKI Mức lương cơ bản: 150.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
LÀM BÁNH HAMBURGER Số lượng thi tuyển: 45 Nữ Địa điểm: TOKYO, AICHI Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LỄ TÂN KHU NGHỈ DƯỠNG SUỐI NƯỚC NÓNG Số lượng thi tuyển: 30 Nữ Địa điểm: Fukushima Mức lương cơ bản: 150.000 yên
Lắp ráp linh kiện điện tử cho hãng HITACHI Số lượng thi tuyển: 90 nam Địa điểm: IBARAKi Mức lương cơ bản: 165.000 yên
TRỒNG VÀ THU HOẶCH RAU TRONG NHÀ KÍNH Số lượng thi tuyển: 30 Nam/Nữ Địa điểm: IBARAKI Mức lương cơ bản: 150.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
CƠM HỘP Số lượng thi tuyển: 30 Nữ Địa điểm: TOKYO Mức lương cơ bản: 170.000 yên
LÀM BÁNH HAMBURGER Số lượng thi tuyển: 45 Nữ Địa điểm: TOKYO, AICHI Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LỄ TÂN KHU NGHỈ DƯỠNG SUỐI NƯỚC NÓNG Số lượng thi tuyển: 30 Nữ Địa điểm: Fukushima Mức lương cơ bản: 150.000 yên
Lắp ráp linh kiện điện tử cho hãng HITACHI Số lượng thi tuyển: 90 nam Địa điểm: IBARAKi Mức lương cơ bản: 165.000 yên
TRỒNG VÀ THU HOẶCH RAU TRONG NHÀ KÍNH Số lượng thi tuyển: 30 Nam/Nữ Địa điểm: IBARAKI Mức lương cơ bản: 150.000 yên
ĐÓNG GÓI SÁCH Số lượng thi tuyển: 27 Nam Địa điểm: KANAGAWA Mức lương cơ bản: 151.000 yên
CHẾ BIẾN XÚC XÍCH Số lượng thi tuyển: 15 nữ Địa điểm: OSAKA Mức lương cơ bản: 160.000 yên
HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG Địa điểm: Nagano Số lượng thi tuyển: 30 nữ Mức lương cơ bản: 163.000 yên
XÂY DỰNG TỔNG HỢP, MỘC NỘI THẤT Địa điểm: Saitama, KANAGAWA, Số lượng thi tuyển: 21 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ Địa điểm: Saitama Số lượng thi tuyển: 60 Nam Mức lương cơ bản: 155.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
BẢO DƯỠNG Ô TÔ Số lượng thi tuyển: 12 Nam Địa điểm: Aichi, Shizuoka Mức lương cơ bản: 141.000 yên
 

--------Xem thêm các đơn hàng khác---------

 

Xem bài đăng cùng tác giả

Tư vấn XKLĐ Nhật

Tư vấn XKLĐ Nhật

Gọi điện